Skogskarer!

Dersom det ikke kommer flere restriksjoner, satser vi på å gjennomføre høstblotet siste helga i september; 26.-27.


 Tore Kiste har nå overtatt som Talmann og Knut Lillealtern er kommet inn i Skogrådet som sermonimester

Se Talmannens presentasjon av klubben på 50 årsjubileumet på skistua tirsdag 27.november

Resultater høstblotet 2019

Resultater vårblotet 2019

Resultater høstblotet 2018

Resultater vårblotet 2018

Historien om Store Bjørn

---

Medlemsliste og møtereferat fra rådsmøte . april er lagt inn på de interne skogskarsidene.

------

Nordrådet har nå en hjemmeside   http://www.skogskarlar.se/nordradet/

Vi fikk i 2011 et nytt supplement til Sagaen om Skogskarene. Nå har vi sagaen 1930 – 1980 og altså supplement 1981 – 2010 for salg for kr. 60,- + 60,-. Som før også skjorter til kr. 120,- og tøymerker til kr. 50,-.

 

 -----

Bilder fra vårblotet juni 2009.

 

- o O o -