Bilder fra vårblotet juni 2009

Et skjeldent bilde, Dragstsjøen er full.

IMG_6508.JPG (82195 bytes)
Den gamle brønnen ble gravd ut. IMG_6510.JPG (208365 bytes)
Ferdig med gravejobben. IMG_6512.JPG (115787 bytes)
Mye nedfallsvirke ble kløyvd til ved. IMG_6514.JPG (168474 bytes)
Løypeleggeren  planlegger o-løpet. IMG_6516.JPG (140484 bytes)
Klar for o-løp. IMG_6518.JPG (169556 bytes)
Første strekk gav uvanlige veivalgsmuligheter. IMG_6522.JPG (129604 bytes)
På vei til første post. IMG_6524.JPG (131216 bytes)
Den tomme båten vender hjem for egen maskin. IMG_6528.JPG (154807 bytes)