skk_merke_stor30web.jpg (10314 bytes) Skogskarenes samling av gamle O-kart 

Klikk på kartene for å se det i stor utgave. Kartet åpnes i et nytt vindu som gjenbrukes for alle kart. Vinduet kan derfor ligge gjemt bak andre vindu på skjermen.

Dette er noen eksempler på gamle O-kart som Skogskarene har tatt vare på. Samlingen er systematisert av Kåre og blir nå digitalisert ved at kartene skannes inn med høy oppløsning (1200 dpi). Dette gir store filer på 10 til 50 MByte pr kart. Kartene som vises her er nedgradert til mindre filer med oppløsning 150 dpi. Målestokken på kartene vil derfor ikke stemme med bildet som vises, men mange av orginalkartene er i A4 format, så dette vil gi et vist inntrykk av størrelsen.

Tanken er at vi etterhvert vil presentere flere kart fra samlingen. Vi tar også gjerne imot andre gamle O-kart.

Dagens løype Leinstrand:  Kartet viser løypen som Skogskarene stod for i Leinstrandmarken 16-17 mars 1974. Den gangen var det start både på Vådan, Granåsen og Skogly. I hovedtrekk er denne traseén uendret, men strekket fra Vådan er forlengst kuttet ut. (men figrurer fortsatt i skiklubbens beskrivelse). Klikk på kartet for større versjon. Dagens trase er beskrevet her skk-dagensloype-1974-30-102resize.jpg (223085 bytes)  
O-kartets utvikling Vikåsen: Fire utsnitt av kart over Vikåsen. Kartene hadde ulike målestokker, men i utsnittet er de skalert til samme målestokk 1:10 000. skk-vikaasen-utvikling-075resize.jpg (116022 bytes)  
O-kartets utvikling Gjevingåsen. Seks utsnitt av kart over Gjevingåsen fra 1949 til 1971. Kartene hadde ulike målestokker, men i utsnittet er de skalert til samme målestokk 1:10 000. Klikk på kartsammenstillingen for større bilde, eller klikk på det høyre kartet for å få frem flere kart over Gjevingåsen.. skk-gjevingaasen-utvikling-153resize.jpg (131426 bytes) skk-gjevingaasen-1949-50-30-a-142resize.jpg (116803 bytes)
O-kartets utvikling Kvenildsmarken. Søndre del av Heimdalsmyren/Tiller. Fem utsnitt av kart over Kvenildsmarken med gården Buenget. Utsnittene er fra ca 1956 frem til 1985. Kartene hadde ulike målestokker, men i utsnittet er de skalert til samme målestokk 1:10 000. Klikk på kartsammenstillingen for større bilde, eller klikk på det høyre kartet for å få frem flere kart over Kvenildmarken. skk-kvenildsmark-utvikling-069resize.jpg (121358 bytes) skk-kvenildmark-1956-25-10-104resize.jpg (243484 bytes)
"Nesten kartet" Dragstsjøhytten. Målestokk 1:5000, ekvidistanse 5 meter.
Etter at "cirka-kartet" hadde vært benyttet til internløp ble nytt o-kart igangsatt våren-93. Imidlertid ble det ikke ferdig til sommerblotet, og vi løp da på en fargekopi av synfaringen.

Det andre kartet er et rent svart/hvitt topografikart over området ved Dragstjøhytten fra "gamle dager"

skk-1993-dragstsjoen-nestenkartet-5-5-del2.jpg (193835 bytes) skk-19xx-dragstsjoen-tor-c.jpg (102488 bytes)
Leinstrand: Sportsklubben "Steinar" sitt kart over Leinstrandmark fra ca 1950. Målestokk 1:50 000 og ekvidistanse 30 meter.

Navnene på kartet er bevisst endret for at ingen lokalkjente skulle ha fordeler. Sydspissen av Skjellbreiea vises i toppen av kartet. Leirsjøen kalles Storvatn, Leiråsen kalles Rødåsen, Bjørktjønna kalles Svarttjern og Lauglovannet kalles Solsjøen. Fassongen på denne er også mye rundere enn på dagens kart.

skk-leinstrandmark-ronningen-195x-50-30-a-165resize.jpg (100346 bytes) skk-leinstrandmark-ronningen-195x-50-30-b-166resize.jpg (134239 bytes)
Brungmarken. Klæbu. Heimdal Idrettsforening 1953 Målestokk 1:40 000 og ekvidistanse 20 meter. Det venstre kartet er fra Trøndersk Mesterskap 1953, mens det høyre er fra 1959 og nå er det O-Laget Trollelg som står for kartet.
Kåres anmerkning er:  "Det store ocean" er Selbusjøen. Kartet er fra en tid da stedsnavn skulle forvirre. De måtte ikke være riktig for da kunne de jo være til hjelp.

Når man skulle delta på O-løp den gangen, møtte man grytidlig på torget for å bli kjørt i lastebil til en hemmelig samlingsplass.

skk-brungmarken-ost-klabu-1953-40-20-a-202resize.jpg (138525 bytes) skk-brungmarken-1959-40-20-trollelg-101resize.jpg (140075 bytes)
Reppeåsen Idrettslaget Trond o-kart fra 1962. Målestokk 1:15 000 og ekvidistanse 5 meter. skk-reppaasen-1962-15-10-173resize.jpg (156730 bytes)  
Aunvåttan og Solemsvåttan Malvik Karttet over Aunvåttan er antaglig fra 1950 årene og er laget av Johan Moum over "Våttan" v/ Saksvik. Målestokk 1:10 000 og ekvidistanse 10 meter.
Når du kjører E6 motorveien fra Trondheim til Stjørdal, går første tunnelen du kjører gjennom Aunvåttan.
skk-aunvaattan-195x-10-10-a-156resize.jpg (128805 bytes) Klikk HER for flere kart av Aunvåttan
Mostadmark:  1949, Målestokk 1:50 000, ekvidistanse 30 m.. NTHI kart som ble brukt til KM i 1949 skk-mostadmark-1949-50-30-b-194resize.jpg (114822 bytes)  
Nilsdalen Mostadmark Malvik. 1946 Målestokk 1:100 000 ekvidistanse 30 meter. Kartet ble brukt til Landsdelskamp mellom Jãmtland-Hãrjedalen og Trõndelag i 1946.
Dette kartet er nok en ren kopi av rektangelkartet i 1:100 000. Alle stedsnavnene på kartet indikere det og de stemmer med mitt rektangelkart fra 1953. Elven Homla vises oppe i nordvestre hjørne.
skk-nilsdalen-malvik-1946-100-30-b-188resize.jpg (160210 bytes)  
Nilsdalen Mostadmark .1956 målestokk 1:50 000, ekvidistanse 30 meter. Kartet er laget av Karl Rønning med Knut Lernæs som assistent til KM 1956. Grunnlaget var rektangelkartet i 1:100 000, luftfoto og høydemåler. Kartet dekker området sydøst for Hommelvik. Veien fra Høiby sydvestover mot elven Homla går til Nygårdsvollen. skk-nilsdalen-malvik-1956-50-30-b-186resize.jpg (139508 bytes)  
Hovin Grimstjnna Sørtømme Sandåa. To kart fra Hovin. Begge er i målestokk 1:25 000 og ekv. 20 meter og er delvis overlappende. Kartet til høyre ble brukt på KM Budstikke 1960. Kartet til venstre er fra samme tidsrom. skk-hovin-grimstjonna-195x-25-20-205resize.jpg (166331 bytes) skk-hovin-sortomme-sandaa-1960-25-20-210resize.jpg (134771 bytes)
NM jr. 1960 Gullsiberget Klæbu. Målestokk 1:25 000 og ekv 10m. Arrangert av Freidig

Utdrag fra program og resultater for NMjr. 1960

skk-1960-gullsiberget-hele.jpg (137710 bytes)  
Det første kartet er fra Saksvik tidlig på 1980 tallet

Det andre kartet viser noe av det samme området, men er utarbeidet av den tyske krigsmakt og er tatt som krigsbytte.

saksvik-rotert-392.jpg (74589 bytes) skk-1945-malvik-tysk-kart-saksvik-der-jeg-bor.jpg (107415 bytes)

skk_tre_liten-web.jpg (7263 bytes)