Gamle kart over Gjevingåsen

Gjevingåsen 1949. Målestokk 1:50 000 Ekvidistanse 30 m. skk-gjevingaasen-1949-50-30-a-142resize.jpg (67501 bytes)
Freidigs jubilemsløp 1953. Målestokk 1:25 000 ekvidistanse 20 meter. skk-gjevingaasen-1953-25-30-144resize.jpg (140101 bytes)
Gjevingåsen 1958. Nasjonalt løp. Målestokk 1:25 000, Ekvidistanse 15 meter

Kartet er også laget av Karl Rønning, men er en mye bedre utgave enn det første.

skk-gjevingaasen-1958-25-15-145resize.jpg (153667 bytes)
Gjevingåsen 1962. Målestokk 1:25 000 og ekvidistanse 15 meter. Kartet ble brukt til KM Budstikke for de høyere skoler.

Dette er antaglig det siste svart/hvit utgaven over området. I 1966 utgav Spkl Freidig et fargekart med målestokk 1:15 000 og ekvidistanse 5 meter. Utsnitt av dette kartet er vist i sammenstillingen av Gjevingås kartene. Der ser man at mange detljer i terrenget ikke vises på 1962 kartet.

skk-gjevingaasen-1962-25-15-a-146resize.jpg (123016 bytes)