SKK samling av O-kart fra Aunvåttan og Solemsvåttan.

Aunvåttan 1950 tallet. Laget av John Moum. Målestokk 1:10 000 og ekvidistanse 10 meter skk-aunvaattan-195x-10-10-a-156resize.jpg (128805 bytes)
Aunvåttan 1961 Målestokk 1:25 000 og ekvidistanse 10 meter. Legg merke til bekkene som er håndtegnet med blått og stiene som er tegnet med rødt.
Kartet er bleket under scanningen ved at gulfargen er redusert. Den gule rammen skyldes tape (eller gjennomsiktig limbånd som det het den gang)

Kartet dekker både Aunvåttan og Solemsvåttan. Vannet helt til venstre er Solemstjernet der Tjønnstuggu ligger.

skk-aunvaattan-1961-25-10-b-159resize.jpg (175976 bytes)
Aunvåttan 1964. Målestokk 1:15 000 og ekvidistanse 5 meter.
I samlingen står det at dette er fra et et skoleløp i 1963, men på kartet står det at dette er et NTHI kart tegnet i 1964
skk-aunvaattan-1963-15-5-b-161resize.jpg (147769 bytes)
Solemsvåttan 1959. Målestokk 1:25 000 og ekvidistanse 10 meter. Dette er terrenger rett syd for Aunvåttan

Kartet er et utklipp av et større turkart over Trondheim Øst.

Løpet var et treningsløp hvor vinneren O.A.A brukte 1:49:3 Løypen er temmelig tøff med start ved Jonsvannet 148 m.o.h og 2. post på ca 350 m.o.h.

skk-aunvaattan-solemsvaattan-1959-25-10-163resize.jpg (114698 bytes)
Tysk kart fra krigen som også dekker Aunvåttan og Saksvik der vevtråkleren bor. Men hans hus er bygd i 1946 og er derfor ikke med på kartet. For lokalkjente er det interesant å se gammelveien til Vikhamar som går nedom Saksvikbukten. Denne veien burde vi få tilbake som gangvei til butikken. Veien Stibakken til boligfeltet med samme navn, er allerede på plass slik den lå da feltet ble utbygd. Også denne veien er lagt om nå..

Kartet er i målestokk 1:25 000 og har ekvidistanse 10 meter.

skk-1945-malvik-tysk-kart-saksvik-der-jeg-bor.jpg (107415 bytes)
Detaljkart over Saksvik fra tidlig på 1980 tallet. Målestokk litt varierende ca 1:5000. saksvik-rotert-392.jpg (74589 bytes)