skk_merke_stor30web.jpg (10314 bytes)   Dragstsjøhytten - Skogskarene i Sør-Trøndelag