Resultater fra vårblotet 6. juni 2009

Løype Navn Tid
Kort
Einar 17.25
Olav 17.30
Mellom
Svein 24.02
Magne 29.35
Hans 40.49
Andreas. 44.50
Oddgeir 48.05
Lang
Bjørn 31.25
Per 39.15
Knut 41.57
Leif R. 42.20
Tore 44.31
Leif E. 46.51
Torleif 50.00
Bård 84.15