Skogskarenes klubb Sør-Trøndelag innbyr til

UNGDOMSLØP 3  - 2014 i orientering

torsdag den 5. juni 2014

Skogskarene ønsker velkommen til et godt, gammeldags ungdomsløp med

korte løyper  i skogsterreng og fine premier til alle!

 

Samlingsplass:

Samlingsplass ved Ringvål skistadion, Skogly i Leinstrandmarka. Merket fra kryss ved Fjøsvollan (Ringvålveien/Smistadgrenda).

 

Påmelding:

Påmelding skjer i http://eventor.orientering.no senest tirsdag 3.juni 2014 kl.2100.

Etteranmeldinger i eventor senest kl 21.00 onsdag 4. juni.

Etteranmeldinger på løpsdagen kan sendes pr. sms til 48117905 eller ordnes i sekretariatet på arenaen innen kl. 17:30. Etteranmeldte starter fortrinnsvis først i sine klasser.

 

Startkontingent:

Kr. 80.- pr. løper. Etteranmeldingsgebyr kr. 20.-pr.løper for 13 år og eldre.

Kontingenten innkreves etterskuddsvis i form av faktura som sendes til klubbene.

 

Klasseinndeling/løyper:

N-åpen 1,4 km (lett, N-nivå)

D/H -10 1,5 km (N/C-nivå)

D/H 11-12N 1,7 km (lett, N-nivå)

D/H 13-16N 2,5 km (lett, N-nivå)

D/H 11-12, D/H 13-16C 2,4 km (C-nivå)

D/H 13-14,D/H15-16 B 3,1 km (B-nivå)

D 15-16, D 17-20 3,6 km (A-nivå)

H 15-16, H 17-20 4,0 km (A-nivå)

 

Kart:

Lauglovatnet. Målestokk:1:10000

 

Kvitteringssystem:

Det benyttes EKT. Skogskarenes Klubb disponerer ikke utlånsbrikker så klubbene må

sørge for brikker til egne løpere.

 

Start:

Første start kl 18:00. Kort avstand til start. Trukket start i alle klasser unntatt N-åpen-

klassen som har valgfritt starttidspunkt mellom kl. 18:00 og 19:00. Alle klasser med

N- og C-nivå får kartet utlevert i lagsposen. Øvrige klasser får kartet utlevert 1 minutt

før start. Sort/hvitt- kart for ”ledsagere”(gjelder N- og C-løyper) kan fås i sekretariatet.

Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummeret ligger i lagsposene. Sikkerhetsnåler finnes i alle o-sekker. Vi stiller med en haug sikkerhetsnåler i sekretariatet, men fint hvis flest mulig av løperne tar med nåler selv.

 

 

Premiering:

Premier til alle til og med 12 år. Full og lik premiering til alle andre klasser i form av gavekort.

Premieutdelingen for N-åpen starter kl. 1900.

 

Småtroll:

Det blir ikke småtroll i år. De få aktuelle anbefales å delta i N-Åpen sammen med ledsager.

 

Ansvarlige:

Løypelegger: Jon Arne Klemetsaune

TD: Torunn Spets Storhov

Løpsleder: Tore Kiste, tlf. 99271505. E-post: tore.kiste@stfk.no

 

Skogskarene i Sør-Trøndelag ønsker alle velkommen til Ungdomsløp i et lettløpt terreng uten særlig mye vindfall!