skk_merke_stor30web.jpg (10314 bytes)

 

Skogskarenes klubb Sør-Trøndelag

innbyr til

UNGDOMSLØP 3  - 2011 i orientering

Torsdag den 9. juni 2011

 

 Samlingsplass:

Samlingsplass ved Skogly i Leinstrandmarka.

 

Påmelding:

Påmelding via klubbene med etternavn, fornavn, klubb, klasse og brikkenummer sendes  på e-post til tstephan@online.no senest tirsdag 7. juni.

Etteranmeldinger kan sendes til samme adresse, men senest kl 21.00 onsdag 8. juni.

Etteranmeldinger på løpsdagen kan ordnes med SMS til 4811 7905 eller i sekretariatet på arenaen innen kl. 17:30.

 

Startkontingen:

Kr. 60.- pr. løper. Etteranmeldingsgebyr kr. 20.-pr.løper for løpere fra 13 år og oppover.

Kontingenten innkreves etterskuddsvis i form av faktura som sendes til klubbene.

Klasseinndeling/løyper:

Klasse Lengde Nivå
N-Åpen ca. 1,5 km Lett (N-nivå)
D/H-10 ca. 1,5 km Lett (N-nivå)
D/H 11-12N ca. 2 km Lett (N-nivå)
D/H 13-16N ca. 2,5 km Lett (N-nivå)
D/H 11-12 ca. 2,5 km C-nivå
D/H 13-16C ca. 2,5 km C-nivå
C-åpen ca. 2,5 km C-nivå
D/H 13-14 ca. 3 km B-nivå
D15-16 ca. 3,5 km A-nivå
H15-16 ca. 4 km A-nivå
D17-18 ca. 4 km A-nivå
H 17-18 ca. 5 km A-nivå

Kart:

Leinstrandmarka målestokk 1:10 000 Utg. 2010 (VM-kart) 

 

Kvitteringssystem:

Det benyttes EKT. Skogskarenes Klubb disponerer ikke utlånsbrikker så klubbene må sørge for brikker til egne medlemmer.

 

 Start:

Første start kl 18:00. Start ved samlingsplass

Det benyttes startnummer. Disse hentes i lagspose i sekretariatet på samlingsplass. Løpere i D/H13-14, D/H15-16, D/H17-18 får kartet ved start. Alle andre løpere får kartet i lagsposen. Startlister blir slått opp på samlingsplass.

Sort/hvit kart for ”ledsagere” kan fås i sekretariatet.

 

 Premiering:

Premier til alle til og med 16 år. Gavekort  i klassene fra og med 13 år. Ikke premiering i H/D 17-18.

 

 Småtroll:

Løype v/samlingsplass, kr.20 pr.pers.

 

 Ansvarlige:

Løpsleder: Tore Kiste, tlf. 99271505. E-post: tore.kiste@stfk.no

Løypeleggere: Harald Grønli og Per Bjørgum

Kontrollør: Dag Stenersen OK Nidarøst

 

Skogskarene i Sør-Trøndelag ønsker alle velkommen til Ungdomsløp.

 Ønsker du mer informasjon om vår forening, så gå inn på våre hjemmesider: www.skogskarene.no

skk_merke_stor30web.jpg (10314 bytes)