skk_merke_stor30web.jpg (10314 bytes)

 

Skogskarenes klubb Sør-Trøndelag

innbyr til

UNGDOMSLØP 1  - 2010 i orientering

Torsdag den 27. mai 2010

 

 

Samlingsplass:

Samlingsplass ved Lavollen i Bymarka. Parkering langs Tømmerdalsveien. Merket fra rundkjøringen på Ilevollen. Det er også mulig å parkere på Baklia, ca. 15 min. å gå. Ikke merket.

 

Påmelding:

Påmelding med etternavn, fornavn, klubb, klasse og brikkenummer (separert med komma, og en linje per løper), sendes klubbvis på e-post til tstephan@online.no senest tirsdag 25.mai kl.12.00.

Etteranmeldinger kan sendes til samme adresse, men senest kl 21.00 onsdag 26.mai.

Etteranmeldinger på løpsdagen kan ordnes med SMS til 4811 7905 eller i sekretariatet på arenaen innen kl. 17:30.

 

Startkontingen:

Kr. 60.- pr. løper. Etteranmeldingsgebyr kr. 20.-pr.løper for løpere fra 13 år og oppover.

Kontingenten innkreves etterskuddsvis i form av faktura som sendes til klubbene.

Klasseinndeling/løyper:

            N-åpen 1,5 km (lett, N-nivå)

D/H -10 1,5 km (C-nivå)

D/H 11-12N 2,0 km (lett, N-nivå)

D/H 11-12, D/H 13-16C 2,5 km (C-nivå)

D/H 13-16N 2,5 km (lett, N-nivå)

D/H 13-14 3,0 km (B-nivå)

D/H 15-16, D/H 17-18 4,0 km (A-nivå)

 

Kart:

Utsnitt av ”Iladalen”, utgave sept. 2008.

 

 

Kvitteringssystem:

Det benyttes EKT. Skogskarenes Klubb disponerer ikke utlånsbrikker så klubbene må sørge for brikker til egne medlemmer.

 

Start:

Første start kl 18:00. Kort avstand til start. Trukket start i alle klasser unntatt N-åpen klassen som har valgfritt starttidspunkt mellom kl. 18:00 og 19:00. Alle klasser med N- og C-nivå får kartet utlevert i lagsposen. Øvrige klasser får kartet utlevert 1 minutt før start. Sort/hvit kart for ”ledsagere” kan fås i sekretariatet.

 

Premiering:

Premier til alle til og med 16 år. Gavekort fra Sportsbua i klassene fra og med 13 år. Ikke premiering i H/D 17-18.

 

Småtroll:

Løype v/samlingsplass, kr.20 pr.pers.

 

Ansvarlige:

Løpsleder: Tore Kiste, tlf. 99271505. E-post: tore.kiste@stfk.no

Løypeleggere: Harald Grønli og Per Bjørgum

Kontrollør: Otto Rikard Eide, Byåsen

 

Skogskarene i Sør-Trøndelag ønsker alle velkommen til Ungdomsløp.

 

Ønsker du mer informasjon om vår forening, så gå inn på våre hjemmesider: www.skogskarene.no

skk_merke_stor30web.jpg (10314 bytes)