VINNERE AV STORE BJØRN 1969 - 2023

Årstall

Vinner

 

Differanse sek.

1969

Magnor Antonsen

 

 

1970

Carl Waack

 

 

1971

John Gisnås

 

 

1972

Trygve Opheim

 

 

1973

Odd Bjerkan

 

 

1974

Helge Foss

 

 

1975

Carl Waack

*2

  2. gang

1976

Harald Jenssen

 

 

1977

Tor Skjesol

 

 

1978

Trygve Opheim

*2

  2. gang

1979

Arnt Johan Wiik

 

 

1980

Jon Skogstad

 

 

1981

Harald Jensen

*2

  2. gang

1982

Johan Klegseth

 

 

1983

Odd Thoresen

 

 

1984

Jens Singstad

 

10

1985

Brynjulf Berger

 

15

1986

Oddvar Erlien

 

16

1987

Leif Iversen

 

7

1988

Odd Brustad

 

24

1989

Jon Skogstad

*2

5

1990

Gunnar Trønsdal

 

23

1991

Odd Brustad

*2

8

1992

Jens Singstad

*2

26

1993

Per Guldseth

 

4

1994

Ole Langvik

 

22

1995

Henrik Spets

 

3

1996

Rolf Krogstad

 

24

1997

Finn Wiggen

 

16

1998

Kåre Sand

 

42

1999

Leif Engen

 

7

2000

Harald Grønli

 

3

2001

Einar Skjøtskift

 

1

2002

Bård Harang

 

3

2003

Tore Kiste

 

3

2004

Tore Kiste

*2

3    2. gang (i strid med statuettene)

2005

Leif Røhjell

 

1

2006

Kåre Sand

*2

12   2. gang

2007

Paul Forseth

 

8

2008

Bjørn Berger

 

29

2009

Tobias Bredland

 

9

2010

Bernt Rognes

 

7

2011

Bjørn Berger

*2

8  2 gang

2012

Jon Arne Klementsaune

 

12

2013

Carl Martin Larsen

 

17

2014

Knut Lillealtern

 

25

2015

Stig Berge

 

15 sek (Callas 12 sek)

2016

Per Bjørgum

 

4

2017

Erik Lund

 

80 (Per Bjørgum 68 sek)

2018

Magnus Landstad

 

16 sek (Knut Lillealtern 4 sek)

2019

Per Einar Pedersli

 

4

2021

Gunnar Østerbø


11 (Bjørn Berger 2 sek)

2022

Sturla Sæther


15

2023

Bjørn Brenne


45