. SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-001x.jpg (22236 bytes)NOF Konkuranseregler fra 1961.

Legg merke til § 11 der det heter at: ved NM og internasjonale løp må startstedet ikke offentliggjøres før konkuransedagen. Dette var en enklere måte å gjøre det på, enn dagens variant som går ut på å sperre halve Bymarka og Midtbyen i årevis før VM.2010, for potensielle deltakere og ledere..

I § 13 heter det: Deltakerene bør helst ikke ha synlige statnumre. Dette er ikke trykkfeil. Samme formulering er brukt i reglene fra 1959.

§ 15 Starten: ... Fra startstedet skal føre en merket løype frem til oppslagskartet, hvor oppslagskartets posisjon og første post står avmerket.

§ 19. Postmerking:: Enhver post skal være merket med NOF`s godkjente postflagg og skal være kvadratiske med sider fra 30 cm til 60 cm sider og delt diagonalt med et rødt og et hvitt felt. Hver post skal være merket med to flagg, som er plasert i 90 graders vinkel. Dagens tredimensjonale postflagg var tydligvis ikke i bruk den gangen.

§ 21. Postbetjening: Postene bør være betjent. Brukes ubetjente poster må det sørges for et system som kontroll for at deltakerne har passert postene. Kanskje ikke så dumt med betjente poster. Det tar vekk litt av "bingo preget" vi har med bortgjemte poster nede i grøfter og myrhull.

§ 25 Sikkerhetstjeneste: ......I den kjølige årstid skal arrangøren sørge for skifte i hus eller telt. Det bør sørges for at deltakerne ved innkomst får varm melk. buljong eller liknende drikke.

§ 27. .... Arrangøren har før løpet adgang til å nekte en eller flere lokalkjente løpere å delta i konkurransen. ...

SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-002-x.jpg (51898 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-003-x.jpg (102486 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-004-x.jpg (105294 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-005-x.jpg (95761 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-006-x.jpg (94350 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-007-x.jpg (96316 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-008-x.jpg (91658 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-009-x.jpg (98525 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-010-x.jpg (98750 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-011-x.jpg (93340 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-012-x.jpg (86216 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-013-x.jpg (80402 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-014-x.jpg (86537 bytes)
SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-015-x.jpg (97541 bytes)

SKK-1961-nof-konkuranseregler-side-017x.jpg (58225 bytes)tst-elg-www-2502.jpg (2457 bytes)