SKOGSKARENES KLUBB SØR-TRØNDELAG

DRAGSTSJØHYTTAS HISTORIE ( og litt til )

Store Dragsten Sjø Oktober 2008  

Kapittel 0.  INNLEDNING

0.1           FORORD

Talmann i 2008 – Kåre S, er selvoppnevnt redaktør i et forsøk på å få skrevet ned Dragstsjøhyttas historie. Historien til hytta er helt knyttet til damanleggene. Med damanleggene er det også naturlig å ta med annen næringsvirksomhet og ferdsel i området.

Jeg går til oppgaven i det håp at flere av Karene vil bidra med sin viten, både generelle historiekunnskaper, spesifikk viten om lokale forhold og alt av interesse for å høyne kvaliteten på dette skriftet. Flere kan også ha tilgang på arkivmateriale ved sine arbeidsplasser. Jeg håper at de som har noe å bidra med tar kontakt.

Med alles hjelp vil sluttproduktet kunne bli interessant, og få et forfatterkollegium. Historien blir da en prosess. Innspill har kommet, så dette er andreutkastet.

Store Dragsten Sjø oktober 2008

Kåre Sand

Talmann 2008