skk_tre_liten-web.jpg (7263 bytes) Hva driver SkogsKarenes Klubb med ?

Vi har sosiale treff flere ganger i året, med forskjellige agendaer. Ved enkelte treff er settingen kun sosialt samkvem, med eller uten tema, ved andre, aktiviteter for andres beste. Vi arrangerer dagens løype om vinteren og et ungdomsløp i orientering på våren. Orienteringsløp for egne Karer skjer to ganger i året. Og så er opptak av nye Karer med årsTing det viktigste treffet.

Ved treffene minnes vi på, og samtaler vi om våre aktiviteter

Hvem er SKK’ere ?

"Til SKK skal pålitelige og sikre menn kalles". Veteranorienteringsløpere. O-folk som har konkurrert i skogen i minst en mannsalder. Karer med interesse for det sosiale samhold. Karer med omsorg for hverandre. Vi prioriterer O-løpere som kan vise til idrettslige prestasjoner OG som har bidratt administrativt til O-idrettens utbredelse og utvikling.

Hvordan bli medlem av SKK ?

Ønsker du å bli en av Karene,  så må du utøve Orienteringssporten aktivt i 30 - 40 år på høyt nivå. Vær aktiv, og påta deg administrative oppgaver til beste for idrettens utvikling og utbredelse.......     Og vent - - til du blir invitert.          Det er en fordel (helt nødvendig faktisk) at en av dine venner som alt er Skogskar foreslår deg som kandidat. Skogrådet vil da vurdere deg opp mot andre kandidater, og dersom du finnes egnet vil du bli invitert til medlemskap som en av de to vi opptar hvert år.

Andre SKK-aktiviteter jerv-min-a.jpg (50387 bytes)

Historie

Den første Skogskarklubben ble stiftet i Stockholm i 1930.

Skogskarenes Klubb Trøndelag ble stiftet ved sitt Høstblot i 1968. Initiativtakere var våre Skogskarvenner i Jämtland. De hadde kalt verdige O-løpere fra Trøndelag til opptak i Sverige fra 1962 og i 1968 var de så vidt mange, at tiden var inne for å danne en egen skogskarklubb i Trøndelag.

I dag har klubben blitt til Skogskarenes Klubb - Sør Trøndelag. da Nord-Trønderene gikk ut og startet egen klubb i 1980, og Rørosdistriktet startet Nord-Østerdal SKK i 1993. Vi har ca 70 godt voksne medlemmer.

Totalt i Norden er det 47 klubber i de 4 nordiske land.

- o O o -